Ydelser

Vi hjælper vores kunder med at lave indhold, der skaber en anden dialog med målgruppen, end en reklame kan.

En dialog, der skaber tillid og troværdighed, og som flytter holdninger, oplevelser og – over tid – kunder.

Det sker ved at finde de fortællinger, der skaber værdi for målgruppen og dermed din forretning.

Derfor kan indholdet også have mange former, alt efter hvem og hvor din målgruppe er.

Vi producerer f.eks. artikler, video, podcast, infographics eller nyhedsbreve og kan også hjælpe dig med at lave indhold til LinkedIn målrettet BtB.

Men vi tilbyder også konsulenttimer, undervisning eller workshops om content marketing og/eller hjælp til at idéudvikle på, hvordan netop jeres organisation kan bruge storytelling.

Modtageren af jeres storytelling kan være både kunder og medarbejdere – den værdifulde fortælling er altså ikke noget, der kun vedrører marketingafdelingen, men kan også bruges i intern kommunikation, kundeservice, salg og HR.

Strategisk storytelling som:

  • artikler/video/podcast

  • årsrapporter/magasiner/hjemmeside

  • projektledelse/redaktørbistand

  • rådgivning (content marketing, storytelling, kernefortælling)

  • workshops/konferenceoplæg

Autentisk

Vores indhold er rigtige historier om rigtige problemstillinger og rigtige mennesker.

Det er historier om dit, mit og vores liv, som målgruppen kan forholde sig til, og som skaber værdi for den.

Det er historier, som er sandfærdige, troværdige og skaber tillid. Historier som inspirerer, hjælper og fascinerer dine kunder. Og som gør, at de har lyst til at dele dit indhold med deres eget netværk.

Gode historier kræver viden og gennemarbejdet research, der er udført af en dygtig håndværker. Derfor udvælger vi nøje de(n) rette til at producere jeres storytelling.

Og med indsigt i jeres målsætninger, målgruppe og strategi sikrer content-redaktøren sammenhæng i det content, der produceres, så jeres strategi kontinuerligt oversættes til værdifuldt indhold – indhold, der er udviklet og produceret med udgangspunkt i content-redaktørens erfaring fra medieverdenen.

Relevant

Storytelling er kun noget værd, hvis det kan lave forretning, og derfor er det afgørende at huske, hvem man taler til, hvad målgruppen interesserer sig for – og hvor målgruppen befinder sig.

Vi sikrer relevans for din målgruppe. Både i indholdet og i formen.

Indholdet skal være skarpt vinklet, have relevante kilder og være vedkommende og nærværende for målgruppen.

Formen, budskabet skal modtages i, kan variere meget i form af f.eks. artikler, video eller podcast – og ofte som en kombination af flere, fordi det giver den bedste effekt. Indholdet placeres, hvor målgruppen er – om det er på din hjemmeside, Facebook, YouTube, LinkedIn eller ved, at historien skubbes ud på betalte medier.

Strategisk

Dit indhold skal være strategisk. Det skal tænkes ind i din årsplan, så dit indhold over tid flytter dine kunder fra kendskab over besøg til loyalitet. Og så du anvender content-vandfaldet bedst muligt; dvs. bruger dit indhold i flest mulige variationer, så du overfører dit kvalitetsindhold til så mange kommunikationsplatforme som muligt.

Det betyder ikke, at reklamen er død. Men for at skille sig ud i mængden af kommercielt indhold er det afgørende, at brands tør adskille reklamen fra fortællingen; for at kunne kommunikere med målgruppen om andet end pris og produkt og for ikke at miste den tillid og troværdighed, som den gode historie kan skabe. Så du ved siden af dit taktiske spor har et storytelling-spor, der ikke handler om kampagner, men om reputation management.